Image1\

Oktobar

9

petak

 
 

Pregled usavršavanja za oktobar 2015. godine

Datum održavanja

Organizator

Naziv teme

Predavač

Mjesto održavanja

Vrijeme održavanja

 

1.10.2015.

 

 

Dom zdravlja Živinice

 

Značaj pravilno sprovedene DDD u prevenciji intrahospitalnih infekcija

 

 

Halid Čokić, dr. med., spec. epidemiologije, prim.

 

Dom zdravlja Živinice

 

13.30 sati

 

3.10.2015.

 

 

Udruženje kardiologa u BiH, UKC Tuzla, Dom zdravlja Tuzla, Ljekarska komora TK, Udruženje kardiologa TK i Radna grupa za prevenciju kardiovaskularnih bolesti UK u BiH

 

 

Prevencija kardiovaskularnih oboljenja

 

Prof. dr. Azijada Beganlić, dr. med., spec. P/O medicine, prim.

 

Mirza Jahić, dipl. med. tehnničar

 

Hotel Tuzla, Tuzla

 

9.00 sati

 

5. – 30. 10. 2015.

 

JZNU Dom zdravlja Tuzla i Ljekarska komora TK

 

 

Tečaj UZ abdomena

 

Više predavača

 

Edukativni centar ustanove

 

od 8 sati

 

6.10.2015.

 

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

Radiološki imidžing dojke sa interventnim procedurama

 

 

Alma Alić, dr. med., spec. radiologije

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

14.00 sati

 

7.10.2015.

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

Dugotrajan kašalj – uzroci, diferencijalna dijagnoza i menadžment

 

 

Mirza Mehanović, dr. medicine

 

Doma zdravlja Gračanica

 

 

13.45 sati

 

9.10.2015.

 

 

Opća bolnica Gračanica

 

 

Stručni sastanak: 3D mamografija – digitalna tornosinteza dojki

 

 

Alma Alić, dr. med., spec. radiologije

 

Opća bolnica Gračanica

 

7.30 sati

 

14.10.2015.

 

Dom zdravlja Gračanica

 

 

Digitalna mamografija

 

Savremene dijagnostičke metode u detekciji ranog Ca dojke

 

 

Emira Hasić, dipl. ing. Med. radiologije

 

Alma Alić, dr. med., spec. radiologije

 

Dom zdravlja Gračanica

 

14.00 sati

 

16.10.2015.

 

 

Tehnološki i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Farmaceutskom i Ljekarskom komorom TK

 

 

Simpozij „Hranom do zdravlja“

 

Više predavača

(više na: www.hranomdozdravlja.com)

 

 

Amfiteatar tehnološkog fakulteta, Univerzitet u Tuzli

 

 

10.00 sati

 

19.10.2015.

 


Nobel

 

Demencija – tiha epidemija

 

Aida Šehanović, dr. med., spec. neuropsihijatrije

 

 

Dom zdravlja Tuzla

 

13.30 sati

 

22.10.2015.

 

 

Dom zdravlja Srebrenik

 

Pacijent sa temperaturom u SHMP

 

Pacijent sa glavoboljom u SHMP

 

 

Vahida Fazlić, dr. med., spec. urgentne medicine

 

Doma zdravlja Srebrenik

 

 

14.00 sati

 

26.10. – 27.11. 2015.

 


Ljekarska komora Tuzlanskog kantona

 

 

Škola ultrazvuka abdomena

 

Više predavača

 

Škole za postdiplomsku edukaciju ljekara

(Edukativni centar Ljekarske komore TK i JZU UKC Tuzla)

 

 

8 – 16 sati

 

27.10. 2015.

 

 

Dom zdravlja

Kladanj

 

Febris haemorragica sa bubrežnim sindromom, klinička slika i prevencija

 

 

Fahrudin Čamdžić, dr. med., spec. epidemiologije, prim.

 

Dom zdravlja Kladanj

 

 

14.00 sati

 

28.10.2015.

 

Dom zdravlja Čelić

 

Ca – palijativna njega – loše vijesti

 

Danica Arnautović, dr. medicine

 

Doma zdravlja Čelić

 

 

 

28.10.2015.

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

Dijabetička polineumropatija, periferna i autonomna

 

 

Ševko Sulejmanović, dr. medicine

 

Doma zdravlja Gračanica

 

 

13.45 sati

 

29.10.2015.

 

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

Diferencijalna dijagnoza orchitisa, epididimitisa i torzije testisa

 

 

Aladin Šabić, dr. medicine

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

14.00 sati

 

29.10.2015.

 


Nobel

 

Mjesto fenofibrata u terapiji dislipidemije

 

Benjamin Ferhatbegović, dr. med., spec. porodične medicine

 

 

Dom zdravlja Živinice

 

13.30 sati

 

29.10.2015.

 

 

Dom zdravlja

Banovići


Upotreba antibiotika u opštoj praksi

 

 

Amir Kikanović, dr. medicine

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

 

 

30. 9. 2015.

 

 

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

 

 

Deformiteti kičmenog stuba

 

Mirsada Terzić, viši fizioterapeut

 

Sala za sastanke ustanove (II sprat)

 

14.00 sati

 

30.10. – 01.11.2015.

 

Udruženje studenata Medicus

 

Internacionalni kongres studenata i mladih doktora (bio)medicine u Bosni i Hercegovini „MediCon 2015.“

 

 

Više predavača
(više na: http://medicon.us-medicus.ba/)

 

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

 

 

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

Bolesti u vezi s radnim mjestom

 

 

Hajrija Nuhić, dr. med, spec. medicine rada

 

 

Doma zdravlja Lukavac

 

 

 

Dom zdravlja Sapna

 

 

Pravilna registracija 12-kanalnog EKG-a

 

 


Dom zdravlja Sapna

 

 

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

Hipertenzija

 

 

Božo Tunjić, dr. med, spec. interne medicine

 

 

Doma zdravlja Lukavac

 

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com