Image1\

Februar

11

četvrtak

 
 

Pregled usavršavanja za februar 2016.

 

Datum održavanja

Organizator

Naziv teme

Predavač

Mjesto održavanja

 

Vrijeme održavanja

 

1. - 26.2. 2016.

 

 

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona

 

 

Škola ultrazvuka abdomena

 

Više predavača

 

Škole za postdiplomsku edukaciju ljekara

(Edukativni centar Ljekarske komore TK i JZU UKC Tuzla)

 

 

8 – 16 sati

 

4.2.2016.

 

 

Dispanzer za predškolsku djecu i Dispanzer za zravstvenu zaštituu školske djece i omladine JZNU Dom zdravlja Tuzla

 

 

Uloga i značaj Centra za rani rast i razvoj u PZZ

 

Nasilje među vršnjacima

 

J. Klebić

 

Mr. sc. Dijana Dugonjić, dr. med., spec. pedijatrije

 

JZNU Dom zdravlja Tuzla

 

 

 

24.2.2016.

 

 

Dom zdravlja Čelić

 

Obavezno prijavljivanje nepovoljnih događaja

 

 

Fahrudin Kevrić

 

 

Dom zdravlja Čelić

 

 

25.2.2016.

 

 

Dom zdravlja Srebrenik

 

 

Individualizirano liječenje hipertenzije

 

 

Admir Suljić, dr. med., spec. interne medicine

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

 

14.00 sati

 

25.2.2016.

 

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

Skrining karcinoma

 

 

Munevera Bećarević, dr. med., spec. P/O medicine, prim.

 

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

25.2.2016.

 

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

Evaluacija bola u grudima

 

 

Jasmin Banjić, dr. medicine

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

14.00 sati

 

26.2.2016.

 

 

Dom zdravlja Kladanj

 

Parkinson

 

 

Adela Halilagić, dr. medicine

 

Dom zdravlja Kladanj

 

 

14.00 sati

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

 

Depresivna stanja

 

Mirsad Jaraković, dr. med., spec. neuropsihijatrije, prim.

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

 

 

 

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

 

Asthma i HOBP u porodičnoj medicini

 

 

Jasmin Hadžić, dr. med., spec. P/O medicine

 

Dom zdravlja Gračanica

 

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

 

Bol u grudima

 

Sedija Arapčić, dr. med., spec. interne medicine, prim.

 

Dom zdravlja Lukavac

 

 

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com