Image1\

Novembar

24

ponedjeljak

 
 

Pregled usavršavanja za novembar 2014. godine

 

Datum održavanja

Organizator

Naziv teme

Predavač

Mjesto održavanja

Vrijeme održavanja

 

3. – 28.11. 2014.

 

 

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona

 

 

Škola ultrazvuka abdomena

 

Više predavača

 

Škola za postdiplomsku edukaciju ljekara

(Edukativni centar Ljekarske komore TK i JZU UKC Tuzla)

 

 

8 – 16 sati

 

 

5.11.2014.

 

 

Farmavita

 

Savremeni pristup liječenju acnae vulgaris

 

Sigurnost primjene kombiniranih lijekova za gripu i prehladu

 

 

Alma Maslar, mr.ph.

 

Kemal Dizdarević, dr. medicine

 

Zdravstveni centar Brčko Distrikt

 

13.30 sati

 

6.11. 2014.

 

 

 

Farmavita

 

Radionica:

Citram – molekula sreće

 

Nauka o sreći

 

 

Tarik Hasić, mr. ph.

 

Mr. sc. Elvir Bećirović, dr. med., spec. neuropsihijatrije

 

 

TC Dramar Tuzla, Tuzla

 

18.00 sati

 

13.11.2014.

 

 

Nobel

 

Hipertenzija u ordinaciji porodičnog ljekara

 

Nedžada Hukić-Suljkanović, dr. med., spec. interne medicine, prim.

 

 

Hotel Tuzla, Tuzla

 

19.00 sati

 

14.11.2014.

 

 

Klinika za plućne bolesti JZU UKC Tuzla

Ljekarska komora TK

 

 

III pulmološki simpozij

 

Više predavača

 

TC Dramar Tuzla, Tuzla

 

12.00-17.30 sati

 

13.11.2014.

 

 

Dom zdravlja Živinice

 

 

Dobra komunikacija kao preduslov dobre zdravstvene zaštite

 

Značaj pravilnog položaja, prenosa i transporta pacijenta

 

 

Halid Mahmutović, dr. med., spec. anesteziologije i reanimatologije

 

Šahzija Salihbegović, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Sala za sastanke Doma zdravlja Živinice

 

 

 

18.11.2014.

 

 

Jadran Galenski Laboratorij

 

 

Respiratorne infekcije, terapija i profilaksa

 

Sanja Medić Mandara, dr. medicine

 

Dom zdravlja Živinice

 

13.30 sati

 

19.11.2014.

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

 

Klinički značaj sedimentacije eritrocita

 

Edis Aljić, dr. medicine

 

Sala za sastanke Doma zdravlja Gračanica

 

 

13.45 sati

 

20.11.2014.

 


Farmavita

 

Savremeni pristup liječenju acnae vulgaris

 

Sigurnost primjene kombiniranih lijekova za gripu i prehladu

 

 

Belkisa Ibrišimović, dr. med., spec. dermatovenerologije

Jasminka Jašić, dr. med., spec P/O medicine, prim.

 

Dom zdravlja Srebrenik

 

14.30 sati

 

26.11.2014.

 

 

 

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

 


Vježbe u grupi za L/S kičmu

 

Sumedija Džinović, viši fizioterapeut

 

Dnevni boravak ustanove

 

14.00 sati

 

26.11.2014.

 

 


Dom zdravlja Doboj Istok

 

Zbrinjavanje povrijeđenog djeteta

 

 

Aladin Šabić, dr. medicine

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

14.00 sati

 

26.11.2014.

 

 

Novo Nordisk

 

 

Benefiti terapije Modernim Premix inzulinom - Novomix 30

 

Moderni inzulini u svakodnevnoj praksi

 

 

Amir Halilović, dr. med., spec. interne medicine

 

Mr. sc. Enisa Alić, dr. med., spec. interne medicine

 

Dom zdravlja Sapna

 

 

26.11.2014.

 

 

Farmavita

 

Savremeni pristup liječenju acnae vulgaris

 

Sigurnost primjene kombiniranih lijekova za gripu i prehladu

 

 

Melika Ahmedbašić, dr. med., spec. dermatovenerologije, prim.

 

Samira Srabović, dr. med., spec. porodične medicine, prim.

 

 

JZNU Dom zdravlja Tuzla

 

14.30 sati

 

27.11.2014.

 

Alvogen

 

Izazov liječenja bola i mjesto nimesulida u njegovom tretmanu

 

 

Munevera Bećarević, dr. med., spec. opšte medicine, prim.

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

14.00 sati

 

27.11.2014.

 

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

Lumbalni bolni sindrom

 

 

Vahidin Pirić, dr. medicine

 

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

 

28.11.2014.

 

 

Novo Nordisk

 

 

Moderna inzulinska terapija u tipu 2 dijabetes mellitusa

 

Moderni inzulini u svakodnevnoj praksi - prikaz slučaja I

 

Moderni inzulini u svakodnevnoj

praksi - prikaz slučaja II

 

 

Samira Srabović, dr. med., spec. P/O medicine, prim.

 

 

Mr. sc. Senada Husarić, dr. med., spec. interne medicine

 

Jasmina Pašić, dr. medicine

 

JZNU Dom zdravlja Tuzla

 

 

 

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com