Image1\

Mart

31

utorak

 
 

Pregled usavršavanja za mart 2015. godine

 

Datum održavanja

Organizator

Naziv teme

Predavač

Mjesto održavanja

Vrijeme održavanja

 

2.3.2015.

 


JZNU Dom zdravlja Tuzla i Ljekarska komora TK

 

 

Tečaj UZ abdomena

 

Više predavača

 

Edukativni centar ustanove

 

Od 8.00 sati

 

5.3.2015.

 

 

Dom zdravlja Živinice

 

Hiperlipidemije – dijagnostika, prevencija i liječenje

 

 

 

Benjamin Ferhatbegović, dr. med., spec. interne medicine

 

Dom zdravlja Živinice

 

 

13.30 sati

 

10.3.2015.

 

 

Bayer

 

Prevencija moždanog udara kod pacijenat sa atrijalnom fibrilacijom

 

Tretman venske tromboembolije (VTE)

 

 

Dr. sc. Denis Mršić, dr. med., spec. interne medicine

 

Mr. sc. Mustafa Tabaković, dr. med., spec. kardiovaskularne hirurgije

 

 

Dom zdravlja Gradačac

 

14.00 sati

 

11.3.2015.

 

 

 

Bosnalijek

 

Periferna arterijska bolest, klinički značaj, prevencija i terapija

 

Uloga ljekara porodične medicine u liječenju pacijenata sa Diabetes mellitusom tip 2

 

 

Muhamed Salihbašić, dr., med., spec. interne medicine

 

Ševko Sulejmanović, dr. medicine

 

Dom zdravlja Gračanica

 

13.45 sati

 

11.3.2015.

 

 

Bayer

 

Prevencija moždanog udara kod pacijenat sa atrijalnom fibrilacijom

 

Tretman venske tromboembolije (VTE)

 

 

Dr. sc. Amira Kušljugić, dr. med., spec. interne medicine

 

Mr. sc. Azur Azabagić, dr. med., spec. opšte hirurgije, subspecijalita vaskularne i kardiovaskularne hirurgije

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

13.30 sati

 

12.3.2015.

 

 

Bosnalijek

 

Dilatrend u kardiovaskularnom kontinuumu

 

Uloga ljekara porodične medicine u liječenju pacijenata sa Diabetes mellitusom tip 2

 

 

Benjamin Ferhatbegović, dr. med., spec. interne medicine

 

Mirsada Crnogorčević Pamukčić, dr. medicine

 

Dom zdravlja Gradačac

 

13.30 sati

 

12.3.2015.

 

Alcaloid

 

Latentne anemije u djece

 

 

Mr. sc. Amila Latifagić, dr. med., spec. pedijatrije

 

 

Hotelu Royal, Tuzla

 

18.00 sati

 

12.3.2015.

 

 

Bayer

 

Prevencija moždanog udara kod pacijenat sa atrijalnom fibrilacijom

 

Tretman venske tromboembolije (VTE)

 

 

Daniela Lončar, dr. medicine

 

Doc. dr. Harun Avdagić, dr. med., spec. opšte hirurgije, subspecijalita vaskularne i kardiovaskularne hirurgije

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

13.30 sati

 

17.3.2015.

 

 

Worwag pharma

 

Dijabetesna polineuropatija:

Dijagnostika i terapija dijabetesne polineuropatije

 

Mehanizam dejstva α-lipoicne kiseline i benfotiamina kod bolesti perifernog nervnog sistema  

 

 

Prof. dr. sc. Osman Sinanović, dr. med., spec. neuropsihijatrije

 

 

Prof. dr. sc. Slobodan Apostolski, dr. med., spec. neurologije (Beograd)

 

 

TC Dramar, Tuzla

 

17.00 sati

 

19.3.2015.

 

 

Dom zdravlja Živinice


Pacijent sa anemijomu ordinaciji doktora porodične medicine

 

 

Mirsada Pamukčić Crnogorčević, dr. medicine

 

Dom zdravlja Živinice

 

 

13.30 sati

 

21. i 22.3.2015.

 

 

Komora magistara farmacije TK

 

 

Drugi simpozij magistara farmacije

 

Program:

http://komoramagistarafarmacije-tk.ba/index.php/novosti/177-zvanicni-program-drugog-simpozija-magistara-farmacije-tk

 

 

Hotel Tuzla, Tuzla

 

Od 8.00 sati

 

25.3.2015.

 

 

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

 

 

Bolno rame

 

Sadija Kukuruzović, dr. med., spec. fizijatrije

 

Mirela Babajić, dipl. fizioterapeut

 

Sala za sastanke ustanove (II sprat)

 

14.00 sati

 

25.3.2015.

 

Dom zdravlja Čelić

 

Ultrazvučna dijagnostika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 

 

Zekerija Avdić, dr. medicine

 

Doma zdravlja Čelić

 

 

 

25.3.2015.

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

Exanthema subitum

 

 

Senka Operhal Perović, dr. med., spec. dermatovenerolog

 

 

Doma zdravlja Gračanica

 

 

13.45 sati

 

26.3.2015.

 

 

Dom zdravlja

Banovići


Stopa upotrebe antibiotika u porodičnoj medicini u 2014.godini – klinička revizija

 

 

Mehmed Salkić, dr. med., spec. porodične medicine

 

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

 

 

26.3.2015.

 

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

Urinarne infekcije

 

 

Jasmin Banjić, dr. medicine

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

14.00 sati

 

26.3.2015.

 

 

Bayer

 

Prevencija moždanog udara kod pacijenat sa atrijalnom fibrilacijom

 

Tretman venske tromboembolije (VTE)

 

Upotreba antibiotika kod egzacerbacija hroničnog bronhitisa

 

Neophodna medicinska dokumentacija za pregled kod specijaliste pneumopftiziologije

 

 

 

Mr. sc. Edita Sijerčić, dr. med., spec. interne medicine

 

 

Mr. sc. Mustafa Tabaković, dr. med., spec. kardiovaskularne hirurgije

 

 

Mahmoud Haj Eisa, dr. med., spec. pneuompftiziologije

 

Dom zdravlja Srebrenik

 

14.00 sati

 

26.3.2015.

 

 

 

Bosnalijek

 

Dilatrend uloga u kardiovaskularnom kontinuumu

 

Uloga ljekara porodične medicine u liječenju pacijenata sa Diabetes mellitusom tip 2

 

 

Enisa Suljkanović , dr., med., spec. P/O medicine

 

Edina Karić, dr. medicine

 

Dom zdravlja Kalesija

 

 

14.00 sati

 

27.3.2015.

 

 

 

Dom zdravlja

Kladanj

 

Kardiopulmonalna reanimacija u hitnoj pomoći

 

 

Nedret Hadžić, dr. medicine, prim.

 

Dom zdravlja Kladanj

 

 

14.00 sati

 

28.3.2015.

 

 

 

„Pediatrics today“ časopis JZU UKC Tuzla, Klinika za ginekologiju i akušerstvo i

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona

 

 

21. naučno-stručni sastanak pedijatara regiona sjeveroistočne BiH na temu: aktuelni problemi u pedijatriji

 

Program 21. naucno strucni sastanak 28.3.2015.pdf

 

Kongresna sala Hotela Tuzla

 

9.00 – 15.00 sati

 

30.3 – 9.4. 2015.

 

JZNU Dom zdravlja Tuzla i Ljekarska komora TK

 

 

Tečaj UZ abdomena

 

Više predavača

 

Edukativni centar ustanove

 

od 8 sati

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

Specifičnosti laboratorijskog rada u mikrobiologiji

 

 

Ismeta Suljagić, dr. med, spec. mikrobiologije i parazitologije

 

Doma zdravlja Lukavac

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

Analiza laboratorijskih nalaza

 

 

Enesa Kehonjić, dr. med, spec. medicinske biohemije

 

 

Doma zdravlja Lukavac

 

 

 

Dom zdravlja Sapna

 

 

Hronične nezarazne bolesti

 

 Dom zdravlja Sapna

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com