Image1\

Maj

6

petak

 
 

Pregled usavršavanja april 2016. godine

 

Datum održavanja

Organizator

Naziv teme

Predavač

Mjesto održavanja

 

Vrijeme održavanja

 

4.4.2016.


Pliva
 

 

Tyraq u terapiji hipotireoidizma

Tyraq u terapiji hipotireoidizma u ordinaciji porodične medicine

 

Samira Srabović, dr. med., spec. O/P medicine, prim.

Snežana Hrustić, dr. medicine

 

JZNU Dom zdravlja Tuzla

 

 

6.4.2016.

 

 

InspireHL

 

Singular u liječenju astme u alergijskog rinitisa

Etorikoksib COX2 specifični nesteroidni antireumatik

 

 

Izet Salkanović, dr. med., spec. pneumoftiziologije

 

Šahzija Džinić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Dom zdravlja Živinice

 

13.30 sati

 

7.4.2016.


Služba hitne medicinske pomoći JZNU Dom zdravlja Tuzla

 

Prepoznavanje kritičnog pacijenta i inicijalni pristup kritičnom pacijentu (prikaz slučaja)

 

Održavanje prohodnosti disajnog puta i održavanje cirkulacije (prikaz slučaja)

 

Dr. med. sc. Hajriz Alihodžić, dr. med., spec. urgentne medicine, prim.

 

Lejla Kuluglija – Memišević, dr. med., spec. urgentne medicine

 

JZNU Dom zdravlja Tuzla

 

 

14.4.2016.

 

 

Dom zdravlja Živinice i Bipharm

 

Liječenje otežane probave Kreonom

Boneza

 

 

Maida Zonić – Imamović, dr. Medicine

 

Dom zdravlja Živinice

 

 

13.30 sati

 

14.4.2016.

 

 

Eli Lilly

 

Prandijalni inzulin u terapiji DM – Humalog Kwikpen

 

Predmješani inzulin u terapiji DM

 

 

Prof. dr. med. sc. Mithad Hajder, dr. med., spec. internme medicine, subspecijalista endokrinologije i dijabetologije

Mr. med. sc. Jasna Šehić Merić, dr. med., spec. interne medicine, subspecijalista endokrinologije i dijabetologije

 

 

Hotel Tuzla

 

18.30 sati

 

14. – 17. 4.2016.

 

 

PZU Ginekološka poliklinika “Korak do života“

 

 

IV Međunarodni simpozij “'Dani humane reprodukcije – Tuzla april 2016.

 

Više predavača

(http://www.ginekologija.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3Asimpoziji&catid=18%3Arotator&Itemid=122)

 

 

Hotel Uni Bristol

 

 

20.4.2016.

 

 

Berlin Chemie Menarini

 

 

Bilastin - savremena terapija u liječenju alergija

 

Fuad Memić, dr. med., spec. pulmologije

 

Dom zdravlja Lukavac

 

13.30 sati

 

21.4.2016.

 

 

Zada Phramaceuticals

 

Kurkumin -Prirodni čuvar Vašeg zdravlja

 

 

Mr. ph. Melika Beganović

 

Dom zdravlja Živinice

 

13.30 sati

 

21.4.2016.

 

Dom zdravlja Srebrenik

 

Liječenje otežanog varenja uzrokovanog egzokrinom insuficijencijom pankreasa kreonom (pankreatinom)

 

Mr. med. sc. Midhat Smajić, dr. med., specijalista interne medicine

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

 

14.00 sati

 

21.4.2016.

 

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

Prevencija nasilja u ordinaciji porodične medicine

 

Mirza Mulaosmanović, dr. medicine

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

14.00 sati

 

27.4.2016.

 

 

Dom zdravlja Čelić

 

Anemije

 

 

Džemal Garagić, dr. medicine

 

 

Dom zdravlja Čelić

 

 

27.4.2016.

 

 

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

 

Transferi i ergonomske mjere pri premještanju pacijenata

 

Sadija Kukuruzović, dr. med., spec. fizijatrije

 

Sala za sastanke ustanove (II sprat)

 

14.00 sati

 

27.4.2016.

 

 

Zada Phramaceuticals

 

 

Dijabetička periferna i autonomna neuropatija

 

Dr. med. sc. Albina Softić, dr. med., spec. porodične medicine

                        Menedin Čauši, dr. medicine

Jasmin Alić, dr. medicine

 

Dom zdravlja Gračanica

 

13.30 sati

 

28.4.2016.

 

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

Ocjenjivanje radne sposobnosti od najčešćih kardiovaskularnih oboljenja

 

Jasmin Behrić, dr. med., spec. medicine rada

 

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

28.4.2016.

 

 

Zada Phramaceuticals

 

 

Lijekovi koji djeluju na mineralizaciju kostiju i degenerativne promjene na zglobovima

 

 

Jasminka Jašić, dr. med., spec P/O medicine, prim.

 

Dom zdravlja Srebrenik

 

14.00 sati

 

29.4.2016.

 

 

Dom zdravlja Kladanj

 

Embolija pluća

 

Lamija Hadžić, dr. medicine

 

Dom zdravlja Kladanj

 

 

14.00 sati

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

 

Registracija i naručivanje pacijenata

 

Dževdet Osmanbegović, dr. med., spec. P/O medicine

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

 

 

 

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

 

Prekanceroze u stomatologiji

 

 

Muhamed Dedić, dr. stom, spec. oralne hirurgije

 

Dom zdravlja Gračanica

 

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

 

Gerijatrijski problemi

 

Fuad Memić, dr. med., spec. pneumoftiziologije

 

Dom zdravlja Lukavac

 

 

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com