Image1\

April

18

petak

 
 

Pregled usavršavanja za april

 

Datum održavanja

Organizator

Naziv teme

Predavač

Mjesto održavanja

Vrijeme održavanja

 

31. 3. – 25. 4. 2014.

 

JZNU Dom zdravlja Tuzla i Ljekarska komora TK

 

 

Tečaj UZ abdomena

 

Više predavača

 

Edukativni centar ustanove

 

od 8 sati

 

10. – 13. 4. 2014.

 

 

PZU Ginekološka poliklinika

„Korak do života“

 

III međunarodni simpozij „Dani humane reprodukcije“

http://www.ginekologija.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=141

 

 

Više predavača

 

 

Kristalna sala Hotela Tuzla, Tuzla

 

Prema programom utvrđenoj satnici

 

 

10.4.2014.

 

 

Dom zdravlja Živinice

 

Kardiopulmunalna reanimacija

 

Almir Jagodić, dr. medicine

 

 

Dom zdravlja Živinice

 

 

14.00 sati

 

11. – 18. 4. 2014.

 

 

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona

 

 

Škola ultrazvučnog pregleda vratnih organa

 

Više predavača

 

Škole za postdiplomsku edukaciju ljekara

(Edukativni centar Ljekarske komore TK i JZU UKC Tuzla)

 

 

Prema programom utvrđenoj satnici

 

12.4.2014.

 

 

Odjel za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla

 

 

Stručni bilateralni sastanak nefrologa Tuzle i Ljubljane posvećen nefrološkoj edukaciji iz oblasti bubrežne transplantacije, nefrologije i dijalize

 

 

Više predavača

 

Amfiteatar Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla

 

10 – 14 sati

 

15.4.2014.

 

 

Lek

 

Shizofrenija – izazov u terapiji

 

Mirsad Jaraković, dr. med., spec. neuropsihijatrije

Medin Hodžić, dr. med., spec. neuropsihijatrije

 

Dom zdravlja Lukavac

 

13.30 sati

 

16.4.2014.

 

Sicon SAS

 

 

Prezentacija o uređaju ABPI – Automatski mjerač gležanjskog indeksa proizvođača MESI Slovenija

 

 

Matjaž Špan, dr. med., spec. kardiovaskularne hirurgije (Slovenija)

Marko Groboljšek, dipl. oec. (Slovenija)

 

Škole za postdiplomsku edukaciju ljekara

(Edukativni centar Ljekarske komore TK i JZU UKC Tuzla)

 

 

14.00 sati

 

16.4.2014.

 

Jadran Galenski Laboratorij

 

Temelji i praksa probiotičke terapije

 

Sanja Medić Mandara, dr. medicine

 

Edukativni centar porodične medicine Doma zdravlja Tuzla

 

 

13.00 sati

 

16.4.2014.

 

 

Lek

 

Savremena terapija GERB-a

 

Asim Đuzić, dr. med., spec. P/O medicine, prim.

 

Dom zdravlja Lukavac

 

 

13.30 sati

 

17.4.2014.

 

 

Alcon

 

BAK free antiglaukomski lijekovi

AZARGA® fiksna kombinacija u liječenju glaukoma

Screening građana TK

 

 

Svjetlana Terzić. dr. med., prim.

 

Prof. dr. med. sc. Suzana Pavljašević, dr. med., prim.

 

Amra Nadarević, dr. medicine

 

Hotel Tuzla

(predavanje namjenjeno isključivo za specijaliste oftalmologije

 

18.00 sati

 

17.4.2014.

 

 

Bosnalijek

 

Značaj smjernica u liječenju hipertenzije

Komparativne prednosti lijeka Enterofuryl® u odnosu na mliječnokiselinske bakterije u liječenju akutne dijareje - rezultati kliničkog ispitivanja

 

 

Majda Kotlica, dr. med., spec. interne medicine

 

Alema Zejčirović, dr. med., spec. porodične medicine

 

Dom zdravlja Živinice

 

14.00 sati

 

21.4.2014.

 

 

Lek

 

Savremena terapija GERB-a

 

 

Aida Ždralić-Bašić, dr. medicine

 

 

Dom zdravlja Čelić

 

 

 

21.4.2014.

 

Bosnalijek

 

 

Značaj smjernica u liječenju hipertenzije

 

Komparativne prednosti lijeka Enterofuryl® u odnosu na mliječnokiselinske bakterije u liječenju akutne dijareje - rezultati kliničkog ispitivanja“

 

 

Zulfo Mujčinović, dr. med., spec. interne medicine, prim.

 

Senada Selmanović, dr. med., spec. P/O medicine

 

Dom zdravlja Tuzla

 

14.00 sati

 

23.4.2014.

 

Jadran Galenski Laboratorij

 

 

Temelji i praksa probiotičke terapije

 

Sanja Medić Mandara, dr. medicine

 

Doma zdravlja Lukavac

 

 

13.30 sati

 

24.4.2014.

 

 

Doma zdravlja Živinice

 

Temelji i praksa probiotičke terapije

 

Sanja Medić Mandara, dr. medicine

 

Sala za sastanke Doma zdravlja Živinice

 

 

 

 

24.4.2014.

 

Dom zdravlja Banovići

 

Najčešće bolesti oka u P/O medicini

 

 

Redžiba Šiljić Sagdati, dr. med., spec. P/O medicine

 

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

24.4.2014.

 

 

Lek

 

Savremena terapija GERB-a

 

 

Nedret Hadžić, dr. med., spec. P/O medicine, prim.

 

 

Dom zdravlja Kladanj

 

 

29.4.2014.

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

 

Alergijski rinitisi

 

Denisa Mujić - Omerdić, dr. medicine

 

Sala za sastanke Doma zdravlja Gračanica

 

 

13.45 sati

 

30.4.2014.

 

 

 

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

 


Ekstrapiramidne bolesti

 

Nihada Sejdić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Dnevni boravak ustanove

 

14.00 sati

 

30.4.2014.

 

 


Dom zdravlja Doboj Istok

 

Pristup i tretman politraumatiziranih pacijenata

 

 

Zijad Merdanović, dr. medicine

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

14.00 sati

 

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com