Image1\

April

19

nedjelja

 
 

Pregled usavršavanja za april 2015. godine

 

Datum održavanja

Organizator

Naziv teme

Predavač

Mjesto održavanja

Vrijeme održavanja

 

1.4.2015.

 


Novo nordisk pharma

 

Benefiti Novomixa 30 FlexPen u terapiji dijabetasa tip dva

 

 

Husnija Musić, dr. med., spec. interne medicine, prim.

 

Dom zdravlja Kalesija

 

14.00 sati

 

1.4.2015.

 

 

Mylan

 

Imunomodulatorno djelovanje

didrogesterona

 

Disfunkcijska uterina krvarenja

kod žena u perimenopauzi

 

 

Prof. dr. sc. Zlatan Fatušić, dr. med., spec. ginekologije i akušerstva

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Adolf E. Schindler

(Njemačka)

 

Hotel Tuzla, Tuzla

 

18.30 sati

 

1.4.2015.

 

 

Bayer

 

Prevencija moždanog udara kod pacijenat sa atrijalnom fibrilacijom

 

Tretman venske tromboembolije (VTE)

 

 

Admir Alagić, dr. medicine

 

Nikola Živan, dr. medicine

 

Hotel Jelena, Brčko Distrikt

 

 

2.4.2015.

 

 

Dom zdravlja Živinice


Sedimentacija i CRP kao laboratorijski parametri upalnih procesa

 

 

Mr. sc. Lejla Deović, dr. med., spec. medicinske biohemije

 

Dom zdravlja Živinice

 

 

13.30 sati

 

9.4.2015.

 

 

Bosnalijek

 

 

Dilatrend uloga u kardiovaskularnom kontinuumu

 

Uloga ljekara porodične medicine u liječenju pacijenata sa Diabetes mellitusom tip 2

 

 

Emina Zahirović, dr. med., spec. porodične medicine

 

Anela Jusufagić, dr. med., spec. porodične medicine

 

Dom zdravlja Srebrenik

 

14.00 sati

 

9.4.2015.

 

 

 

Bayer

 

Prevencija moždanog udara kod pacjenata sa atrijskom fibrilacijom

 

Terapija VTE

 

 

Esad Brkić, dr. med., spec. interne medicine, prim.

 

Doc. dr. sc. Dragan Piljić, dr. med., spec. opšte hirurgije, subspecijalista vaskularne i kardiohirurgije, prim.

 


JZNU Dom zdravlja Tuzla

 

13.30 sati

 

14.4.2015.

 

 

Takeda

 

Alvesco-Iskustva u kliničkoj praksi

 

 

Fuad Memić, dr. med., spec. pulmologije

 

 

Dom zdravlja Banovići

 

14.00 sati

 

15.4.2015.

 

 

Bosnalijek

 

 

Primarna PCI- najefikasniji vid tretmana STEMI

 

Rezultati i iskustva Klinike za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla u tretmanu STEMI putem PPCI

 

Dvojna antiagregaciona terapija u PPCI

 

Transradijalni pristup u PPCI

 

 

Doc. dr. med. sc. Elmir Jahić, dr. med., spec. interne medicine, subspecijalista kardiologije

 

Saša Lukić, dr. med., spec. interne medicine, subspecijalista kardiologije, prim.

 

Ramiz Hajrić, dr. med., spec. interne medicine

 

Dr. sc. Mugdim Bajrić, dr. med., spec. interne medicine, subspecijalista kardiologije

 

 

Mala sala Hotela Tuzla, Tuzla

 

17.00 sati

 

16.4.2015.

 

 

 

Bayer

 

Prevencija moždanog udara kod pacjenata sa atrijskom fibrilacijom

 

Terapija VTE

 

 

Daniela Matičević, dr. medicine

 

Mr. sc. Azur Azabagić, dr. med. spec. opšte hirurgije, subspecijalista vaskularne i kardiohirurgije

 

 

Dom zdravlja Živinice

 

 

 

22.4.2015.

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

Melanom – važnost rane dijagnostike

 

 

Enida Arnaut, dr. medicine

 

 

Doma zdravlja Gračanica

 

 

13.45 sati

 

23.4.2015.

 

 

Dom zdravlja Srebrenik

 

 

Personalizirani izbor antihipertenzivnih lijekova

 

Indikacije za ultrazvuk srca

 

 

Admir Suljić, dr. med., specijalista interne medicine

 

Edukativni centar ustanove

 

14.00 sati

 

24.4.2015.

 

 

 

Dom zdravlja

Kladanj

 

Strepnokokna angina

 

 

Alma Jusupović, dr. medicine

 

Dom zdravlja Kladanj

 

 

14.00 sati

 

27.4.2015.

 

 

Takeda

 

Alvesco-Iskustva u kliničkoj praksi

 

 

Mr. sc. Edin Zukić, dr. med., interne medicine

Elida Turkušić, dr. med., spec. pulmologije

 

 

Dom zdravlja Tuzla (sala za kardiopulmonoalnu reanimaciju)

 

 

14.00 sati

 

29.4.2015.

 

 

Dom zdravlja

Banovići


Ocjenjivanje radne sposobnosti od najčešćih kardiovaskularnih bolesti

 

 

Jasmin Behrić, dr. med., spec. porodične medicine

 

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

 

 

29.4.2015.

 

 

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

 

 

Politike i procedure ma temelju akreditacijskih standarda

 

Nihada Sejdić, dr. med., spec. fizijatrije

 

Umihana Sahačić, viša medicinska sestra

 

Sala za sastanke ustanove (II sprat)

 

14.00 sati

 

29.4.2015.

 

Dom zdravlja Čelić

 

Obrada pacijenata sa hipertenzijom

 

 

Elvedin Džafić, dr. medicine

 

Doma zdravlja Čelić

 

 

 

23.4.2015.

 

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

Reanimacija

 

Halid Husanović, dr. medicine

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

14.00 sati

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

Značaj posjete ginekologu i obavljanja preventivnih pregleda

 

 

Nermina Džibrić, dr. med, spec. ginekologije i akušerstva

 

Doma zdravlja Lukavac

 

 

 

Dom zdravlja Sapna

 

 

Život sa dijabetesom i prevencija komplikacija

 

 

 


Dom zdravlja Sapna

 

 

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

Povreda oka i hitna stanja u oftalmologiji

 

 

Nermina Muminović, dr. med, spec. oftalmologije

 

 

Doma zdravlja Lukavac

 

 

 

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com