Image1\

Oktobar

25

subota

 
 

Pregled usavršavanja za oktobar 2014. godine

Datum održavanja

Organizator

Naziv teme

Predavač

Mjesto održavanja

Vrijeme održavanja

 

9.10.2014.

 

 

Alvogen

 

Trimetazidin u savremenoj terapiji koronarne bolesti

 

 

Mr. sc. Elnur Smajić, dr. med., specijalista kardiologije

 

Dom zdravlja Lukavac

 

13.45 sati

 

14.10.2014.

 

Takeda

 

Zašto koristiti IPP, a ne ranitidin i Originalni i generički lijekovi – Riješimo zablude

 

Balans rizika i koristi u tretmanu boli kod osteoartritisa

 

Euphylong – originalni teofilin dugog djelovanja

 

 

 

Doc. dr. sc. Nermin Salkić, dr. med., spec. interne medicine, subspecijalista

gastroenterohepatologije

 

Mr. sc. Aleksandar Vujadinović, dr. med., spec. ortopedije i traumatologije

 

Dr. sc. Suvad Dedić, dr. med., spec. pneumoftiziologije

 

 

Kongresna dvorana, Hotel Tuzla, Tuzla

 

Predavanje namjenjeno ljekarima opšte/porodične medicine!

 

19.00 sati

 

15.10.2014.

 


Novo Nordisk

 

 

Višestruki benefiti terapije modernim inzulinima

 

Moderni inzulini u svakodnevnoj praksi

 

Sabrija Nukić, dr. med., spec. interne medicine, prim.

 

Mr. sc. Jasna Šehić Merić, dr. med., spec. interne medicine

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

 

 

16.10.2014.

 

 

Dom zdravlja Živinice

 

 

Dijabetička retinopatija i pregled dijabetičkog stopala

 

Amela Hajderbegović, dr. medicine

Dušanka Bećirević, dr. med., spec. opšte medicine, prim.

 

 

Sala za sastanke Doma zdravlja Živinice

 

 

 

 

16.10.2014.

 

 

 

Krka

 

Valsacor/Valsacombi – sartan koji uz sniženje KP pruža efikasnu zaštitu kroz cijeli KV kontinuum

 

 

Dušanka Bećirović, dr. med., spec. P/O med., prim.

 

Dom zdravlja Živinice

 

13.30 sati

 

16.10.2014.

 

 

Jadran Galenski Laboratorij

 

 

Respiratorne infekcije, terapija i profilaksa

 

Sanja Medić Mandara, dr. medicine

 

Dom zdravlja Kalesija

 

14.00 sati

 

16.10.2014.

 

 

 

Krka

 

Valsacor/Valsacombi – sartan koji uz sniženje KP pruža efikasnu zaštitu kroz cijeli KV kontinuum

 

Roswera – statain koji se širokim spektrom od pet doza osigurava Vašim pacijentima brzo i efikasno doziranje ciljnih vrijednosti lipida

 

 

Mr. sc. Elnur Smajić, dr. med., spec. interne medicine

 

 

 

Nedžada Hukić-Suljkanović, dr. med., spec. interne medicine, prim.

 

TC Dramar Tuzla, Tuzla

 

19.00 sati

 

16.10.2014.

 

 

Farmaceutski i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli

 

 

VII Simpozij „Hranom do zdravlja“

 

 

Više predavača

(http://www.hranomdozdravlja.com/)

 

 

Amfiteatar Tehnološkog fakulteta

 

Predavanje namjenjeno  dijetetičarima i ljekarima opšte/porodične medicine!

 

 

11.00 – 18.00 sati

 

20.10.2014.

 

 

Farmavita

 

Savremeni pristup liječenju acnae vulgaris

 

Sigurnost primjene kombiniranih lijekova za gripu i prehladu

 

 

Alma Maslar, mr.ph.

 

Kemal Dizdarević, dr. medicine

 

Dom zdravlja Lukavac

 

13.30 sati

 

22.10.2014.

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

 

Klinički značaj sedimentacije eritrocita

 

Edin Mujić, dr. medicine

 

Sala za sastanke Doma zdravlja Gračanica

 

 

13.45 sati

 

23.10.2014.

 

 

Klinika za neurohirurgiju i Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu JZU UKC Tuzla, Ljekarska komora TK u saradnji sa Udruženjem neurohirurga u BiH

 

 

Neurointervencionalni endovaskularni kurs

 

Prof.dr.med.sc. Stefan Rath - Direktor Klinike za neurohirurgiju i interventnu neuroradiologiju u Deggendorfu, Njemačka

 

Dr. Adisa Kuršumović – Neurohirurg u Klinici za neurohirurgiju i interventnu neuroradiologiju u Deggendorfu, Njemačka

 

Dr.med.sc. Suad Jaganjac – Načelnik Radiologije u Schon Klinik Hamburg Eilbek, Njemačka

 

Dr. med.sc. Mirza Moranjkić - Neurohirurg u Klinici za neurohirurgiji JZU UKC Tuzla

 

Prof. dr.med.sc. Haris Huseinagić - Interventni radiolog i načelnik Klinike za radiologiju JZU UKC Tuzla

 

Edukativni centar JZU UKC Tuzla i Ljekarske komore TK

 

9.00 – 15.30 sati

 

24.10.2014.

 

 

Klinika za neurohirurgiju JZU UKC Tuzla, Ljekarska komora TK, u saradnji sa Udruženjem neurohirurga u BiH

 

 

Jednodnevni Neuroonkološki simpozijum posveċen modernim pristupima dijagnozi, liječenju i praćenju pacijenata sa neoplazmama mozga

 

 

(više predavača)

 

 

 

Kristalna dvorana, Hotel Tuzla, Tuzla

 

Pristup besplatan!

 

8.30 – 16.30 sati

 

24.10. – 31.10. 2014.

 

 

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona

 

 

Tečaj ultrazvučnog pregleda vratnih organa

 

Voditelj tečaja: prof. dr. Amra Jakubović Čičkušić, dr. med., spec.nuklearne medicine  

 

Škole za postdiplomsku edukaciju ljekara

(Edukativni centar Ljekarske komore TK i JZU UKC Tuzla)

 

 

10–16 sati

 

25.10.2014.

 

„Pediatrics today“ časopis JZU UKC Tuzla, Klinika za ginekologiju i akušerstvo i

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona

 

 

20. naučno-stručni sastanak pedijatara regiona sjeveroistočne BiH - „Aktuelni problemi gojaznosti u djece i adolescenata“

 

 

(više predavača)

 

Kongresna sala Hotela Tuzla

 

9.00 – 15.00 sati

 

 

29.10.2014.

 

 

 

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

 


Bolni kuk

 

Sadija Kukuruzović, dr. med., spec. fizijatrije

Damir Grabovac, dipl. fizioterapeut

 

Dnevni boravak ustanove

 

14.00 sati

 

29.10.2014.

 

 


Dom zdravlja Doboj Istok

 

Urinarne infekcije

 

Armin Bajrektarević, dr. medicine

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

14.00 sati

 

30.10.2014.

 

Dom zdravlja Banovići

 

Akutni konorarni sindrom – tretman pacijenata u SHMP

 

 

Izet Hasanović, dr. med., spec. urgentne medicine

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

 

30.10.2014.

 

 

Dom zdravlja Živinice

 

 

Kako uputiti i pripremiti pacijenta za određene dijagnostičke procedure na rendgenologiji

 

 

Zaim Mušanović, dr. med., spec. dijagnostičke radiologije

Snežana Cuvaj, dr. med., spec. dijagnostičke radiologije

 

Sala za sastanke Doma zdravlja Živinice

 

 

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com