Image1\

Novembar

26

četvrtak

 
 

Pregled usavršavanja za novembar 2015. godine

 

Datum održavanja

Organizator

Naziv teme

Predavač

Mjesto održavanja

Vrijeme održavanja

 

2.11.2015.

 

(trajanje četiri sedmice)

 

JZNU Dom zdravlja Tuzla i Ljekarska komora TK

 

 

Tečaj UZ abdomena

 

Više predavača

 

Edukativni centar ustanove

 

od 8 sati

 

12.11.2015.

 

 

Dom zdravlja Živinice

 

Hitna stanja u ginekologiji i opstetriciji

 

 

Senija Mahmutbegović, dr. med., spec. ginekologije i akušerstva

 

 

Dom zdravlja Živinice

 

13.30 sati

 

13. i 14. 11.2015.

 

 

Udruženje „Društvo za debljinu“ u BiH i Klinika za hirurgiju UKC Tuzla

 

 

Prvi kongres o debljini Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

 

Program:

http://debljinabih.ba/images/GeneralniRaspored.pdf

 


Hotel Tuzla, Tuzla

 

12.00 sati

 

13.11. – 17.12.2015.

 

 

Klinika za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla

 

 

Tečaj: Kliničke vještine u opstetriciji

 

Više predavača

 

Klinika za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla

 

 

Od 8.15 sati

 

14.11.2015.

 

 

Klinika za plućne bolesti UKC Tuzla

 


IV Simpozij „Plućne bolesti“

 

Više predavača

 

TC Dramar Tuzla, Tuzla

 

 

16.11.2015.

 

(trajanje četiri sedmice)


Ljekarska komora Tuzlanskog kantona

 

Škola ultrazvuka abdomena

 

Više predavača

 

Škole za postdiplomsku edukaciju ljekara

(Edukativni centar Ljekarske komore TK i JZU UKC Tuzla)

 

 

8 – 16 sati

 

17.11.2015.


Nobel

 

Demencija – tiha epidemija

 

Enisa Suljić, dr. med., spec. neuropsihijatrije

 

 

Dom zdravlja Srebrenik

 

14.00 sati

 

17.11.2015.

 

 

Medis

 

Epilepsija, dijagnostika i terapija

 

Keppra u terapiji epilepsije

 

 

Doc. dr. sc. Mirjana Vidović, dr. med., spec. neuropsihijatrije

 

Prof. dr. sc. Enra Suljić, dr. medicine

 

 

Kristalna dovrana (Hotel Tuzla)

 

18.00 sati

 

18.11.2015.

 


Nobel

 

Demencija – tiha epidemija

 

Medin Hodžić, dr. med., spec. neuropsihijatrije

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

14.00 sati

 

18.11.2015.

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

Hepatitisi

 

 

Emina Hodžić, dr. medicine

 

Doma zdravlja Gračanica

 

 

13.45 sati

 

20. i 21.11.2015.

 

 

Udruženje uposlenika hitne medicinske pomoći Tuzlanskog kantona

 

 

I Simpozij urgentne medicine FBiH sa međunarodnim učešćem

 

 

Više predavača

 

Hotel Tuzla, Tuzla

 

Od 16.00 sati (I dan)

 

Od 9.30 sati (II dan)

 

25.11.2015.

 

Dom zdravlja Čelić

 

EKG u praksi

 

Zekerija Avdić, dr. medicine

 

Doma zdravlja Čelić

 

 

 

25.11.2015.

 

 

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

 

 

Prevencija dekubitusa

 

Fazila Mehinović, viši fizioterapeut

 

Sala za sastanke ustanove (II sprat)

 

14.00 sati

 

26.11.2015.

 

Dom zdravlja Srebrenik

 

Medikamentozni tretman hronične koštano-mišićne boli

 

Fizikalni tretman hronične koštano-mišićne boli

 

 

Ziher Suljić, dr. med., spec. fizijatrije, prim.

 

Doma zdravlja Srebrenik

 

 

14.00 sati

 

26.11.2015.

 


Nobel

 

 

Značaj suplementacije kod pacijenata oboljelih od osteoratritisa

 

 

Belma Čelebić, dr. medicine

 

Dom zdravlja Živinice

 

13.30 sati

 

26.11.2015.

 

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

Crveno oko

 

 

Armin Bajrektarević, dr. medicine

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

14.00 sati

 

26.11.2015.

 

 

Dom zdravlja

Banovići


Kardijalni edem pluća

 

 

Izet Hasanović, dr. med., spec. urgentne medicine

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

 

 

27.11.2015.

 

 

Dom zdravlja

Kladanj

 

Bronchitis, HOPB

 

 

Izudin Selimbašić, dr. medicine, prim.

 

Dom zdravlja Kladanj

 

 

14.00 sati

 

28.11.2015.

 

(trajanje devet dana)

 

JZNU Dom zdravlja Tuzla i Ljekarska komora TK

 

 

Tečaj UZ dojke

 

Više predavača

 

Edukativni centar ustanove

 

od 8 sati

 

30.11. i 1.12.2015.

 

 

Opća bolnica Gračanica

 

Workshop posvećen dnevnoj (ambulantnoj) hirurgiji

 

 

Jan Eshuis (Holandija)

 

Gamal Eldin Mohamed (Mađarska)

 

Peter Ahlburg (Danska)

 

 

Hotel Tilia, Gračanica

 

8.00 sati

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

Zbrinjavanje akutnog MI i transport do kliničkog centra

 

 

Mr. sc. Adnan Aljukić, dr. med, spec. urgentne medicine

 

 

Doma zdravlja Lukavac

 

 

 

Dom zdravlja Sapna

 

 

Lijekovi u trudnoći

 

 


Dom zdravlja Sapna

 

 

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

Hipertenzija

 

 

Božo Tunjić, dr. med, spec. interne medicine

 

 

Doma zdravlja Lukavac

 

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com