Image1\

Septembar

19

petak

 
 

Pregled usavršavanja za septembar 2014. godine

 

 

4.9.2014.

 

 

Alvogen Pharma

 

Trimetazidin u savremenoj terapiji koronarne bolesti

 

Doc. dr. sc. Jasmin Čaluk, dr. med., spec. interne medicine

 

 

Dom zdravlja Srebrenika

 

13.30 sati

 

4.9.2014.

 

 

Dom zdravlja Živinice

 

 

Racionalna upotreba antibiotika u pedijatriji

 

Mirsada Bečić, dr. medicine

 

Sala za sastanke Doma zdravlja Živinice

 

 

 

10.9.2014.

 

 

Apomedical

 

Aktivan život bez boli

 

 

Adela Musić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

 

 

Dom zdravlja Kalesija

 

14.00 sati

 

17.9.2014.

 

 

Alvogen Pharma

 

Trimetazidin u savremenoj terapiji koronarne bolesti

 

Sabrija Nukić, dr. med., spec. interne medicine, prim.

 

Sala za sastanke Doma zdravlja Gračanica

 

 

14.00 sati

 

18.9.2014.

 

 

Dom zdravlja Živinice

 

 

Respiratorne infekcije – smjernice za profilaksu i terapiju

 

Sanja Medić Mandara, dr. medicine

 

Sala za sastanke Doma zdravlja Živinice

 

 

 

24.9.2014.

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

 

Primarna prevencija i skrining osteoporoze

 

Emir Terzić, dr. medicine

 

Sala za sastanke Doma zdravlja Gračanica

 

 

13.45 sati

 

24.9.2014.

 

 

 

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

 


Prevencija intrahospitalnih infekcija

 

Nihad Bešić, medicinski tehničar

 

Dnevni boravak ustanove

 

14.00 sati

 

25.9.2014.

 

Dom zdravlja Banovići

 

Plućna embolija

 

 

Nermin Kovačević, dr. medicine

 

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

 

29.9.2014.

 

 


Dom zdravlja Doboj Istok

 

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

 

Menedin Čauši, dr. medicine

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

14.00 sati

 

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com