Image1\

Maj

30

ponedjeljak

 
 

Pregled usavršavanja maj 2016. godine

 

Datum održavanja

Organizator

Naziv teme

Predavač

Mjesto održavanja

 

Vrijeme održavanja

 

5.5.2016.


Poliklinika za kožno-venerične bolesti SOPM – Odjeljenje zdravstvene njege u kući, JZNU Dom zdravlja Tuzla

 

Povreda kože kao posljedica samopovređivanja

Prevencija i liječenje decubitusa

Opekotine – uloga medicinske sestre

 

Mr. med. sc. Merisa Imamović Kuluglić, dr. med., spec. dermatovenerologije

 

JZNU Dom zdravlja Tuzla

 

 

12.5.2016.

 

 

Dom zdravlja Živinice

 

Glaukom

 

Amela Hajdarbegović, dr. med., spec. oftalmologije

 

Dom zdravlja Živinice

 

 

13.30 sati

 

 

13.5.2016.

 

 

Klinika za plućne bolesti JZU UKC Tuzla i Ljekarska komora Tuzlanskog kantona

 

 

Škola spirometrije

 

Više predavača

 

Kongresna sala TC Dramar Tuzla

 

12.00 sati

 

14.5.2016

 

Klinika za plućne bolesti JZU UKC Tuzla i Ljekarska komora Tuzlanskog kantona

 

 

Simpozij „Drugi majski alergološki dani“

 

 

Više predavača
http://www.ukctuzla.ba/ukctuzla/wp-content/uploads/2016/05/II-Majski-alergoloski-simpozij-AFISA-FINALNO.pdf

 

 

Kongresna sala TC Dramar Tuzla

 

11.00 sati

 

14. i 15. 5.2016.

 

Centar za medicinsku edukaciju Medicinska nadgradnja

 

 

III Tečaja medicinskog pisanja

 

 

Više informacija:

https://www.facebook.com/838083022928550/photos/pb.838083022928550.-2207520000.1462876458./854065584663627/?type=3&theater

 

 

Garden City Hotel & Resort, Konjic

 

9.00 sati

 

18.5.2016.

 

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

 

 

Najčešći riziko faktori u nastanku infarkta miokarda

 

Jasmina Brkić Džambić, dr. medicine

 

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

 

14.00 sati

 

18.5.2016.

 

 

Hemofarm

 

Savremena terapija hipertenzije - Cornelin

ASA u prevenciji KV i CVI događaja - Midol protect

 

 

Elmela Kazić, dr. med., spec. P/O medicine

 

Vedrana Tokić -  Gojković, dr. medicine

 

Dom zdravlja Banovići

 

15.00 sati

 

19.5.2016.

 

 

Krka

 

Roswera – dokazan pravac prema zaštiti

 

(predavanje za ljekare P/O medicine Doma zdravlja Tuzla)

 

 

Doc. dr. med. sc. Harun Avdagić, dr. med., spec. opšte hirurgije, subspecijalita vaskularne i kardiovaskularne hirurgije

 

 

Hotel Royal, Tuzla

 

19.15 sati

 

24.5.2016.

 

 

Novartis

 

Mislite na NET! - Izazovi u dijagnostici i liječenju neuroendokrinih tumora

 

 

Amela Altumbabić, dr. med., spec. interne medicine

 

Konferencijska sala Hotel Uni-Bristol

 

19.00 sati

 

25.5.2016.

 

 

Dom zdravlja Čelić

 

Mogućnost RTG dijagnostike i algoritam pretrage

 

 

Mujo Tufekčić, dr. med., specijalista dijagnostičke radiologije

 

 

Dom zdravlja Čelić

 

 

25.5.2016.

 

 

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

 

Kineziterapija kod pacijenata sa endoprotezom kuka

 

Mirsada Terzić, viši fizioterapeut

 

Sala za sastanke ustanove (II sprat)

 

14.00 sati

 

26.5.2016.

 

 

ZADA Phramaceuticals

 

Alfa lipoična kiselina-antioksidans nad antioksidansima

 

 

Derva Kamberović, dr. medicine

 

Dom zdravlja Živinice

 

13.30 sati

 

26.5.2016.

 

Dom zdravlja Srebrenik

 

Urinarne infekcije

 

Nedim Ibrić dr. med., spec porodične medicine

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

 

14.00 sati

 

26.5.2016.

 

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

Akutni abdomen

 

Zijad Merdanović, dr. medicine

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

 

14.00 sati

 

26.5.2016.

 

 

Berlin Chemie Menarini

 

 

Liječenje diabetes mellitusa oralnim antidijabeticima

Polineuropatija kao komplikacija DM - šta porodični doktor može učiniti?

 

 

Zijada Ahmetagić, dr. Medicine

Fija Tokić, dr. Med., spec. interne medicine

 

Dom zdravlja Gradačac

 

14.00 sati

 

26.5.2016.

 

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

Koordinirana briga – prikaz slučaja

 

Raza Bakalović, dr. med., spec. neuropsihijatrije

 

 

Dom zdravlja Banovići

 

 

27.5.2016.

 

 

Dom zdravlja Kladanj

 

Dijabetes melitus tip 2 – dijagnoza i inicijalni menadžment

 

Jasna Imamović, dr. medicine

 

Dom zdravlja Kladanj

 

 

14.00 sati

 

30.5.2016.

 

 

ZADA Phramaceuticals

 

Valsartan - metabolički i protektivni efekti

 

 

Husnija Musić, dr. medicine

 

Dom zdravlja Živinice

 

13.30 sati

 

31.5.2016.

 

 

Krka

 

Zylit – aterotromboli

 

Roswera – dokazan pravac prema zaštiti

(predavanje za ljekare DZ lukavac, DZ Srebrenik i DZ Gradačac)

 

 

Saša Lukić, dr. med., spec. interne medicine, subspecijalista kardiologije, prim.

Dr. sc. Mugdim Bajrić, dr. med., spec. interne medicine, subspecijalista kardiologije

 

 

Klinika za kardiovaskularne bolesti JZU UKC Tuzla

 

14.30 sati

 

31.5.2016.

 

 

Krka

 

Valsacor – izabran za Viktory

 

Roswera – dokazan pravac prema zaštiti

(predavanje za ljekare P/O medicine)

 

 

Prof. dr. sc. Olivera Batić Mujanović, dr. med., spec. porodične medicine, prim.

Belkisa Joldić,  dr. med., spec. porodične medicine

 

Narodno pozorište Tuzla

 

20.00 sati

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

 

Racionalna upotreba dijagnostike

 

Kenan Omerdić, dr. medicine

 

Dom zdravlja Lukavac

 

 

 

 

 

 

Dom zdravlja Gračanica

 

 

Glavobolje

 

Damir Terzić, dr. dr. med., spec. porodične medicine

 

Dom zdravlja Gračanica

 

 

 

 

 

Dom zdravlja Lukavac

 

 

Bol u abdomenu

 

Samira Begić, dr. medicine

 

Dom zdravlja Lukavac

 

 

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com